Internationella kvinnodagen

Den åttonde mars är det internatioella kvinnodagen. Vem är din kvinnliga förebild? Kanske din mamma? Fortsätt på den här meningen, ”min mamma sa till mig”, en av meningarna som finns med i boken.